wtorek, 23 stycznia 2018

Kontakt

Kontakt ogólny
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury
ul. I Maja 1, 69-100 Słubice
Tel. 95 758 24 39, 95 758 22 02, 95 758 68 00
Fax. 0 95 758 83 28

smok@slubice.pl
www.smok.slubice.pl


Dyrektor
Tomasz Pilarski pilarski.smok@slubice.pl

Sekretariat
Małgorzata Horyza horyza@smok.slubice.pl

Galeria Okno, Mała Galeria

Kurator, zajęcia plastyczne i fotograficzne
Anna Panek-Kusz galeriaokno@smok.slubice.pl

Zastępca dyrektora
Tomasz Stefański stefanski.smok@slubice.pl

Organizacja imprez, usługi techniczne, wynajem sal i sprzętu

Organizacja imprez, zespoły, technika
Roman Boryczka boryczka.smok@slubice.pl

Księgowość, sprzedaż i rezerwacja biletów

Gł. Księgowa
Sylwia Raźna razna.smok@slubice.pl

Kadry, płace, kasa
Urszula Wawryk wawryk@smok.slubice.pl

Reklama Gazeta Słubicka gazeta@smok.slubice.pl

Kino kino@slubice.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.