sobota, 18 listopada 2017

Kontakt

Kontakt ogólny Słubicki Miejski Ośrodek Kultury, ul. I Maja 1, 69-100 Słubice
Tel. 0 95 758 24 39, 0 95 758 22 02, 0 95 758 68 00
Fax. 0 95 758 83 28

smok@slubice.pl www.smok.slubice.pl


Dyrektor Tomasz Pilarski pilarski.smok@slubice.pl
Sekretariat Małgorzata Horyza horyza@smok.slubice.pl


Galeria Okno, Mała Galeria

Kurator, zajęcia plastyczne i fotograficzne
Anna Panek-Kusz galeriaokno@smok.slubice.pl


Organizacja imprez, usługi techniczne, wynajem sal i sprzętu

Gł. spec. ds. animacji i promocji kultury
Tomasz Stefański stefanski.smok@slubice.pl

Organizacja imprez, zespoły, technika
Roman Boryczka boryczka.smok@slubice.pl


Księgowość, sprzedaż i rezerwacja biletów


Gł. Księgowa
Sylwia Raźna razna.smok@slubice.pl

Kadry, płace, kasa
Urszula Wawryk wawryk@smok.slubice.pl

 

Reklama Gazeta Słubicka gazeta@smok.slubice.pl

 

Kino kino@slubice.pl

Festiwal Nowej Sztuki lAbiRynT 2017

zobacz

Miejskie Święto Hanzy 2017

zobacz

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.