wtorek, 16 lipca 2019

12.03

2019

Lubuski Festiwal Piosenki

SMOK - sala kameralna

10:00

 Lubuski Festiwal Piosenki jest częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE realizowanego w województwie lubuskim. Operatorem programu jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, realizatorem – organizatorem etapu powiatowego w Słubicach jest Słubicki Miejski Ośrodek Kultury.

PRO ARTE to cykl prezentacji artystycznych organizowanych na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

W roku 2019 czeka uczestników wiele zmian w stosunku do ubiegłego roku.Najważniejsze, to organizacja Finału Wojewódzkiego, w którym uczestnicy będą występowali z towarzyszeniem Orkiestry Festiwalowej. Przed finałem odbędą się obowiązkowe warsztaty wokalne z uczestnikami przygotowujące ich do tego wydarzenia.

Poniższa informacja stanowi wyciąg z Regulaminu Konkursu Lubuskiego Festiwalu Piosenki 2019.

 1. Uczestnicy będą przydzieleni do kategorii wiekowej wg kryterium:
  • I kategoria wiekowa: do 9 roku życia (roczniki 2010 i młodsi)
  • II kategoria wiekowa: od 10 do 12 roku życia (roczniki 2009 – 2007)
  • III kategoria wiekowa: od 13 do 15 roku życia (roczniki 2006 – 2004)
  • IV kategoria wiekowa: od 16 do 19 roku życia (roczniki 2003 – 2000)
 2. Zespół wokalny lub wokalno-instrumentalny posiadających uczestników z różnych kategorii wiekowej zakwalifikowany zostaje do tej części LFP2019, z której rocznikowo pochodzi większość uczestników.
 3. Każdy uczestnik LFP2019 może maksymalnie wystąpić jako solista oraz być członkiem tylko jednego zespołu wokalnego lub wokalno-instrumentalnego.
 4. Przygotowanie prezentacji składa się z dwóch piosenek. Każdy utwór nie może przekraczać czasu 3 min 30 sek. Uczestnicy muszą przygotować inny repertuar, niż ten, który prezentowali w poprzedniej edycji Lubuskiego Festiwalu Piosenki PRO ARTE 2018r.
 5. Wszystkie przygotowywane utwory powinny być wykonywane w języku polskim.
 6. Rada Artystyczna Przeglądu Powiatowego przyznaje nominacje do Półfinału Wojewódzkiego Uczestnikom ocenionym najwyżej według kryteriów określonych w paragrafie ust. 1. Regulaminu:
  • najwyżej 3 uczestnikom (solistom) łącznie w I i II kategorii wiekowej
  • najwyżej 3 uczestnikom (solistom) łącznie w III i IV kategorii wiekowej
  • najwyżej 2 uczestnikom (zespołom wokalnym lub wokalno-instrumentalnym), bez względu na kategorię wiekową.
 7. Rada Artystyczna Półfinału Wojewódzkiego przyznaje nominacje do Finału Wojewódzkiego najwyżej 5 uczestnikom w każdej kategorii wiekowej (występujących solo, w grupach wokalnych lub grupach wokalno-instrumentalnych).
 8. Zgłoszenia uczestników będą przyjmowanie wyłącznie za pomocą formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej organizatora przeglądu oraz na stronie niniejszej stronie RCAK.

 


Termin nadsyłania zgłoszeń do 8 marca 2019 r., poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy link umieszczony poniżej ;

 
 


Regulamin 2019Zgoda reprezentującegoZgoda uczestnika
wróć

Wernisaż wystawy Anny Panek-Kusz „Wizje przestrzeni”

zobacz

Lubuska Gala Taneczna

zobacz

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.